Aura and Chakra

 

leadbetter chakra

aura chakra

 

vishnu aura

 

BOD ENERGY 1square